calve
You are here: offer > calve
diarrblock

Complementary feed against acute diarrhea in calves and lambs

diarrban

Complementary feed against diarrhea in calves and lambs

fitcalf ultra care

Concentrated milkreplacer formula for weak calves

our company

BIOFEED Sp. z o.o.
83–130 Pelplin, Rajkowy
ul. Jesionowa 28

KRS: 0000305450
NIP: 5932524603
REGON: 220596376

contact

office@biofeedglobal.com
BIOFEED sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, NIP: 5932524603, REGON 220596376, BDO: 000079516, kapitał zakładowy 360 500 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.