COWS

You are here: offer > cows

BOVITAN PLUS

Antidiarrheal preparation
for adult cattle

NORMAGEST DRY

A herbal composition supporting the rumen function

NORMAGEST LIQUID

A herbal composition supporting the rumen function

FERTIPLUS DRY

Preparation enhancing the symptoms of reproduction cycle 

HAPPY COW DRINK

Recovery and strengthening drink for cows after calving

our company

BIOFEED Sp. z o.o.
83–130 Pelplin, Rajkowy
ul. Jesionowa 28

KRS: 0000305450
NIP: 5932524603
REGON: 220596376

contact

office@biofeedglobal.com
BIOFEED sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, NIP: 5932524603, REGON 220596376, BDO: 000079516, kapitał zakładowy 360 500 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.