poultry

You are here: offer > poultry

tanifarm

A complex stabilizing the digestive system disorder for farm animals

bovi-lyte

Dietary compound feed stabilizing the water and electrolyte balance

toxiguard

Complementary feed additive adsorb and bind the mycotoxins

our company

BIOFEED Sp. z o.o.
83–130 Pelplin, Rajkowy
ul. Jesionowa 28

KRS: 0000305450
NIP: 5932524603
REGON: 220596376

contact

office@biofeedglobal.com
BIOFEED sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, NIP: 5932524603, REGON 220596376, BDO: 000079516, kapitał zakładowy 360 500 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.