SHEEP

You are here: offer > sheep
TANIFARM
A Complex stabilizing the digestive system disorder for farm animals
BOVI-LYTE
Dietary compound feed stabilizing the water and electrolyte balance

rumi buffer

Complex of calcium compounds counteract postpartum milk fever

normagest dry

Complex of calcium compounds against postpartum milk fever

normagest liquid

A Complex stabilizing the digestive system disorder for farm animals
tympagest
Dietary compound feed stabilizing the water and electrolyte balance

fertiplus dry

Complex of calcium compounds counteract postpartum milk fever

fertiplus liquid

Complex of calcium compounds against postpartum milk fever

calcimax

A Complex stabilizing the digestive system disorder for farm animals

turbocal

Dietary compound feed stabilizing the water and electrolyte balance

mega phose

Complex of calcium compounds counteract postpartum milk fever

energia booster

Complex of calcium compounds against postpartum milk fever

energia provit

A Complex stabilizing the digestive system disorder for farm animals

energia mol

Dietary compound feed stabilizing the water and electrolyte balance

ketoban

Complex of calcium compounds counteract postpartum milk fever

hepastrong dry

Complex of calcium compounds against postpartum milk fever

hepastrong liquid

A Complex stabilizing the digestive system disorder for farm animals

nanomast

Dietary compound feed stabilizing the water and electrolyte balance

toxiguard

Complex of calcium compounds counteract postpartum milk fever
our company

BIOFEED Sp. z o.o.
83–130 Pelplin, Rajkowy
ul. Jesionowa 28

KRS: 0000305450
NIP: 5932524603
REGON: 220596376

contact

office@biofeedglobal.com
BIOFEED sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy, ul. Jesionowa 28, 83-130 Rajkowy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000305450, NIP: 5932524603, REGON 220596376, BDO: 000079516, kapitał zakładowy 360 500 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.